#Velma vs #Daphne Who do you prefer? Both @mi…

#Velma vs #Daphne
Who do you prefer?

Both @missfelicitydavis

#scoobydoocosplay #daphnecosplay #velmacosplay #jinkies https://ift.tt/2G6q4HF